Tilbygg

Ønsker du å utvide boligen din? Et tilbygg kan være en utvidelse av kjøkkenet, et ekstra soverom, en garasje, utvidelse av stue, bygge en ny del av huset eller en hybel i tilknytning til eksisterende boligmasse. Tilbygg betyr at man bygger utover fra eksisterende bygning på samme plan. Dersom tilbygget er mindre enn 50 m2, og ikke skal brukes til å «bo», det vil si soverom, kjøkken med mer - kan du i mange tilfeller bygge helt uten godkjenning fra kommunen. Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne ut av regelverket.

Vi innehar sentral godkjenning og ansvarsrett, og kan bistå i prosessen med godkjenning fra kommune samt oppfylle krav til isolasjon og etterisolering. For å bygge på huset er det viktig å ha kunnskap og kompetanse innen ansvarsrett og byggteknikk.


20 års erfaring med tilbygg

Mesterservice har 20 års erfaring med tilbygg og nybygg, og vil sørge for at nybygget består av en slik kvalitet at det vil få optimal levetid, samt gode bo-vilkår for deg og din familie. Vi er stolte av yrket vårt, og etterstreber alltid et godt resultat og fornøyde kunder.

Vi bygger tilbygg i Oslo, Akershus og Nedre Romerike. Ta gjerne kontakt med oss for en befaring av jobben du ønsker utført, vi kan rådgi deg rundt hva som vil passe til eksisterende byggemasse samt regler og lovverk.

Vi har sentral godkjenning, ansvarsrett, byggeleder og mesterbrev. Vi utfører alt innen snekker- og tømrerarbeid, blant annet:

Ta kontakt for spørsmål rundt nybygg, tilbygg, påbygg eller rehabilitering i Oslo, Akershus og Nedre Romerike.